logo
Imprimir
04-10-2019 | 23:08hs
•BAIX EMPORDà

Es posa en marxa el projecte d'arranjament de diversos trams de voreres a Palamós

Es preveu que aquest projecte es completi abans de final d'any

L'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana l'execució d'un projecte urbanístic mitjançant el qual es permetrà l'arranjament de diversos trams de voreres del municipi amb una actuació que en aquest cas abasta un total 1.500m2 de superfície global.

Aquests treballs són a càrrec d'una empresa especialitzada en obra pública i segueixen les directrius del pla de millores de voreres del municipi, que en els darrers anys ha permès l'arranjament integral d'un ampli nombre de trams d'aquests elements que, en aquests casos, presentaven desperfectes o bé que no s'ajustaven als requisits d'accessibilitat i mobilitat.

El projecte que ara s'executa ha estat elaborat per l'Àrea municipal d'Urbanisme i es basa a reemplaçar la totalitat del paquet estructural i del paviment d'aquests trams de vorera que presenten diversos desperfectes, amb la pèrdua de regularitat del panot, i l'aixecament i trencament de peces.
Mitjançant aquesta actuació també es possibilitarà ajustar les voreres als requisits d'accessibilitat, amb l'adaptació dels guals de les zones de pas i dels trams que tenen una amplada mínima insuficient.

Aquestes obres se centren en àmbits de l'Eixample Nord, La Fosca i l'avinguda de Catalunya, afectant concretament els trams dels carrers: Sant Joan Baptista de la Salle, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera est); el carrer Muntaner, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Ample (vorera oest); el carrer Foment, entre els carrers Mn. Jacint Verdaguer i Salvador Albert i Pey; i el passatge del carrer Comerç; i l'avinguda de Catalunya, entre els carrers d'Enric Vincke i Mallorca (vorera nord).

L'actuació a l'Eixample Nord seguirà la dinàmica que s'hi està duent a terme, amb la creació de vials de pas de 3,5 metres i voreres entre 1,00 a 1,40 metres d'amplada, aprofitant també aquestes obres per a substituir la xarxa de distribució d'aigua potable.

Substitució de l'arbrat en el tram afectat de l'av. Catalunya
En el cas de l'avinguda de Catalunya es tracta de la finalització del tram que actualment ja s'està completant, on ja s'ha executat l'arranjament de tot el seu paviment, molt afectat per desperfectes en els panots, ocasionats principalment pel desenvolupament en superfície que varen experimentar les arrels dels arbres que hi havia ubicats.

Per això, i tal com ja es va fer en els trams d'aquesta avinguda arranjats anteriorment, es va procedir a retirar els arbres, bàsicament plataners, i ara el projecte es completarà amb la substitució d'aquests per altres de l'espècie Magnòlies, menys agressives i per tant que a la llarga no tenen impacte amb la vorera.

A la plantació dels nous arbres també se li sumarà la instal·lació del reg, i tot plegat es realitzarà durant els mesos més freds per tal de garantir les millors condicions per l'arrelament adequat dels nous arbres plantats.

El cost global de totes aquestes actuacions, incloses en el pla de millores de voreres del municipi, és de 124.535,08 euros, i és previst que es completin abans de final d'any.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/106954_e-po-aenmarxaelprojectedarranjamentdediver-o-tram-devorere-apalamo--2.htm