logo
Imprimir
13-01-2020 | 15:50hs
•POLíTICA

La CUP insta al Govern a aplicar mesures urgents per enfortir i millorar la qualitat dels serveis públics

Insta al govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme un seguit de mesures urgents per enfortir i millorar la qualitat dels serveis públics a Catalunya

La CUP Crida Constituent ha presentat avui al Parlament de Catalunya una moció que es debatrà al proper ple sobre les necessitats i les reivindicacions socials i els pressupostos on insta al govern de la Generalitat de Catalunya a dur a terme un seguit de mesures urgents per enfortir i millorar la qualitat dels serveis públics a Catalunya, potenciant el control del servei per part de l'administració pública, amb una gestió democràtica i transparent, allunyada dels interessos econòmics i que garanteixin la plena universalitat i equitat.

Entre les setze mesures urgents proposades pels anticapitalistes, destaca la reducció del 50% de les llistes d'espera en l'atenció sanitària i priorització dels pacients provinents dels centres públics; la realització d'una campanya d'Inspecció de Treball per la igualtat salarial entre homes i dones a les empreses; l'aplicació d'un salari mínim de 1.200€ per les treballadores del sector públic català i garantir que només s'externalitzaran serveis a empreses que garanteixin aquest mateix sou; paralitzar i revertir els tancaments de línies i grups de P-3, P-4 produïts i previstos en els cursos 2018-1019 i 2019-2020 i iniciar un procés per la finalització de les formes de gestió privada de la DGAIA.

També s'insta la retirada del Projecte de llei de Contractes de serveis a les persones i a iniciar el procés de modificació de la Llei 09/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària per lectura única amb l'objectiu de garantir l'accés universal a la salut a totes les persones, incloent-hi aquelles que no tinguin la condició de residents, especialment per garantir l'atenció sanitària a les dones i persones embarassades.


 
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/123118_lacupin-taalgovernaaplicarme-ure-urgent-perenfortirimillorarlaqualitatdel-ervei-public--1.htm