logo
Imprimir
02-04-2020 | 13:51hs
•BAIX EMPORDà

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni reactiva l'equip de lampisteria d'urgència per reparar les avaries en l'enllumenat públic durant el període confinament

Aquest equip d'emergència ja ha fet 10 actuacions en diversos carrers del municipi durant aquesta setmana

Amb l'objectiu d'atendre les urgències en reparació d'enllumenat l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha reactivat l'equip de lampistes per resoldre aquestes situacions. En el marc de les actuacions per qüestions d'urgència i seguretat, l'Ajuntament manté un servei per solucionar avaries en les línies d'enllumenat públic que poden deixar sense servei alguns carrers o sectors d'urbanitzacions.

Aquest equip d'emergència ja ha fet 10 actuacions en diversos carrers del municipi durant aquesta setmana, solucionant les avaries detectades als carrers d'el Pont, Monestir, Verge de Núria, Helsinky, Ila, Rutlla, Selva, M;ossèn Cinto Verdaguer, Montsià i Plaça de la Concòrdia. Les actuacions de l'equip d'urgències es programen establint prioritats d'actuació, avaluant el nombre d'afectats per cada avaria i també aspectes de seguretat.

Per poder actuar complint les mesures de seguretat i de prevenció establertes per l'estat d'emergència, el servei es programa amb actuacions individuals, és a dir, en cada reparació hi actua un únic oficial de lampisteria, equipat amb les mesures d'autoprotecció necessàries.

Les reparacions es programen en funció dels criteris d'afectació a la ciutadania i de perill per la seguretat. Cal indicar però, que la reparació de l'avaria de la zona de la platja d'Es Monestrí i del carrer Cinto Morera s'haurà de dur a terme un cop finalitzi l'estat d'alarma, ja que requereix autorització de costes del l'Estat perquè està a ubicada en zona martimo-terrestre, i actualment els procediments administratius estan paralitzats degut a l'estat d'alarma, així com els processos de contractació.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/129466_lajuntamentdecalongei-antantonireactivalequipdelampi-teriadurgenciaperrepararle-avarie-enlenllumenatpublicdurantelperiodeconfinament-2.htm