logo
Imprimir
07-04-2020 | 12:00hs
•BAIX EMPORDà

El govern de Calonge manté les reunions de treball diàries per fer front a la crisi de la Covid19

També s'ha desenvolupat un sistema d'escriptoris remots segur per a què tot el personal necessari pugui teletreballar des de la seva llar

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, des del dia 13 de març, ha anat implantant un sistema de teletreball que permet a la major part del personal municipal continuar desenvolupant les seves tasques. La Unitat TIC i Gestió Territorial es va fixar com a objectiu prioritari des del primer moment de la crisi posar a disposició de l'equip de govern, tècnics i personal de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni el màxim conjunt d'eines segures de col·laboració i teletreball. L'objectiu era doble: per una banda garantir el funcionament dels serveis tècnics municipals i del govern, i per l'altra garantir que el sistema que s'utilitzava era segur davant de possibles atacs informàtics.

Entre aquestes eines s'ha posat en funcionament un servidor corporatiu propi de conversa amb la possibilitat de creació de sales privades de vídeo conferència, basat en tecnologia de codi obert, per a efectuar reunions de coordinació i sessions polítiques i tècniques.

També s'ha desenvolupat un sistema d'escriptoris remots segur per a què tot el personal necessari pugui teletreballar des de la seva llar. Cal destacar que l'aposta tecnològica per la virtualització dels llocs de treball que la Unitat TIC està desenvolupant des de fa temps ha facilitat la disponibilitat dels recursos a través d'una xarxa privada virtual.

També des del primer moment el personal tècnic de la Unitat està efectuant tasques de suport directe als usuaris com la reprogramació de la centraleta telefònica que ha permès des del primer dia al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana fer l'atenció de forma no presencial i en les màximes condicions de seguretat que recomanaven les autoritats.

Malgrat l'estat de confinament, el govern de Calonge i Sant Antoni tamé ha pogut continuar desenvolupant les seves funcions, adaptant-se a les limitacions imposades per l'estat d'alarma i de confinament.

En aquest sentit, el govern, encapçalat per l'alcalde Miquel Bell-lloch, manté reunions de coordinació diàries virtuals per valorar les actuacions que s'estan desplegant i les necessitats que es van generant cada dia.

L'equip de govern es manté plenament operatiu centrant les prioritats en l'establiment de mesures econòmiques per fer front a la crisi provocada per la Covid19, les actuacions de prevenció del contagi i el suport a les persones més vulnerables, així com la definició i establiment de les mesures necessàries per recuperar la normalitat social i econòmica quan finalitzi l'estat d'alarma.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/129781_elgoverndecalongemantele-reunion-detreballdiarie-perferfrontalacri-idelacovid19-1.htm