logo
Imprimir
25-11-2020 | 15:59hs
•+ NOTíCIES

Sant Gregori aprova un pressupost de més de 4,5 milions per al 2021

La partida, que inclou més de 500.000 euros en inversions i més de 70.000 euros reservats per a la Covid-19, suposa un increment del 12,90% amb relació al pressupost de 2020

L’Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat un pressupost municipal de 4.574.727,69 euros per al 2021, el que significa un augment del 12,90% respecte al pressupost de 2020. Aquest increment és degut, principalment, a la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i a la previsió de més recaptació d’IAE per part d’una empresa del municipi que torna a tributar per aquest impost. 

D’altra banda, es mantenen totes les partides de funcionament de totes les àrees municipals i també es compleix amb el darrer increment de les retribucions del personal municipal previst en tres exercicis. També hi ha un increment en la partida de subvencions a entitats socials i una partida de 17.350 euros destinada a adquirir material de prevenció de la Covid-19.

Les inversions

Amb relació a les inversions municipals, aquestes estan repartides en diversos projectes: 342.369 euros per al projecte del PUOSC (que inclou arranjar una part del passeig del Torrent Vidal, instal·lació de plaques fotovoltaiques a diferents equipaments municipals i ampliació de vestidors al pavelló municipal); 27.000 euros per ajudes COVID-19; 15.000 euros per redacció de projectes on es preveu redactar el projecte del Centre de Dia; 4.000 euros per cortines d’aire per equipaments municipals; 6.000 euros per material de teletreball per a personal municipal; 19.000 euros per asfaltar un punt de la carretera del poble de Sant Medir; 35.000 euros pel pressupost participatiu; 5.000 euros per una nova pantalla electrònica per anuncis de comerç i d’activitats del municipi; 12.000 euros per portar la fibra òptica al nucli de Constantins; 9.000 euros per a parcs infantils, i 2.554 euros per millorar una part de la instal·lació de cablejat de dades a les oficines municipals. A més, també es preveu la reserva de 31.845 euros per formalitzar l’adquisició de la rectoria de Cartellà. En total, doncs, el pressupost de 2021 destinarà més de 500.000 euros en inversions. 

Paral·lelament, amb la previsió de majors ingressos del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, també es prioritzaran les dues partides d’inversions que es va haver de treure enguany per tal des destinar els diners a l’emergència causada per la pandèmia, i en aquest cas es tornaran a introduir al pressupost de 2021. Es tracta, concretament, d’una partida de 35.000 euros per a instal·lar un dipòsit d’aigua de pluja per regar zones verdes i una altra de 10.000 euros per a arreglar l’escenari de l’equipament municipal de les Escoles de Cartellà.

La taxa d’escombraries

Un altre aspecte rellevant que inclou el nou pressupost és la previsió de la nova despesa -373.179 euros- i els ingressos corresponents a la taxa de deixalles -249.634 euros-, més el retorn estimat per reciclatge -126.728 euros-. Això és degut al canvi de sistema de recollida de deixalles, que al llarg de l’any vinent passaria al model de porta a porta mitjançant l’adhesió al conveni amb el Consell Comarcal del Gironès.

Pressupost adaptat “a la realitat”

Durant la sessió plenària, l’alcalde, Quim Roca (Junts per Sant Gregori), va explicar que han tirat endavant un pressupost destinant els recursos municipals a la realitat deguda a la pandèmia de la Covid, tot i que també va recalcar que han incorporat alguns dels compromisos adoptats en aquesta legislatura.

Per combatre la crisi sanitària i les seves connotacions, des de l’Ajuntament de Sant Gregori destinaran més de 70.000 euros a la causa, un fet que provoca que altres inversions previstes quedin, de moment, aturades, tal com ja ha passat durant aquest exercici.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/142427_-antgregoriaprovaunpre-upo-tdeme-de45milion-peral2021-2.htm