logo
Imprimir
19-01-2021 | 10:35hs
•BAIX EMPORDà

Calonge i Sant Antoni enllesteix les obres d'estabilització de roques a Castellbarri

L'objectiu és reduir el risc de despreniment de roques a la urbanització Vescomtat de Cabanyes

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni està portant a terme els treballs d'estabilització geològica de diversos talussos a la zona de Castellbarri. El projecte constructiu d'aplicació de mesures d'estabilització geològica a la zona de Castellbarri té per objectiu executar solucions constructives per reduir el risc geològic de despreniment de blocs rocosos en aquesta zona, situada a tocar a la urbanització Vescomtat de Cabanyes. Actualment s'estan portant a terme els treballs d'instal·lació de diverses malles de cable d'acer per estabilitzar les roques que presenten un grau més alt d'inestabilitat. Aquestes malles d'acer s'instal·len amb un reforç amb ancoratges i lligades amb faixa de cable.

Per l'execució d'aquestes obres primer s'ha hagut de desbrossar el terreny, de difícil accés. Posteriorment s'hi ha fet treballs de purga manual dels blocs de roca, treballs que s'han fet amb personal especialista en treballs en alçada. Actualment s'està arribant a la fase final de l'obra, amb la instal·lació de sistemes de suport amb malla de cable d'acer d'alta resistència, calbes de reforç i instal·lació de perns d'ancoratge.

L'objectiu d'aquests treballs, que realitza l'empresa Inaccés, és evitar despreniments de roques que podrien afectar a la urbanització de Vescomtat de Cabanyes. Les obres tenen un cost total de 38.607,15 €.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/143895_calongei-antantonienlle-teixle-obre-de-tabilitzacioderoque-aca-tellbarri-1.htm