logo
Imprimir
29-07-2021 | 11:17hs
•ACTUALITAT GIRONA

L’Ajuntament de Girona inicia un projecte per millorar les condicions de vida i laborals de les treballadores de la llar i de la cura a la ciutat

Una de les primeres accions de la iniciativa és l’elaboració d’una diagnosi sobre la situació del col·lectiu, encarregada a la Universitat de Girona

L’Ajuntament de Girona ha iniciat un projecte per millorar les condicions de vida i laborals de les treballadores de la llar i de la cura a la ciutat. En el marc de la iniciativa, el projecte també busca crear un grup motor format per dones cuidadores amb el suport de tècniques de l’Àrea de Drets Socials del consistori, que proposi polítiques públiques i accions enfocades a assolir el mateix objectiu, així com la revalorització del sector.

Una de les primeres accions conjuntes del projecte és l’elaboració d’una diagnosi sobre la situació de les dones que fan feines de la llar, principalment de cura a persones dependents. Aquesta acció s’ha encarregat al Grup de recerca en Envelliment, Cultura i Salut de la Universitat de Girona (UdG).

La investigació se centra en analitzar el perfil de dones cuidadores de persones que no són membres de la família, especialment de dones migrants provinents de l’Amèrica Llatina i el Magrib. Per fer la recerca s’utilitzarà una metodologia qualitativa basada en entrevistes individuals i grupals, fetes tant a dones cuidadores, com a les entitats i associacions que tenen relació amb elles. A banda, es contactarà amb famílies ocupadores i altres agents que intervenen en el sistema de serveis i de suports al col·lectiu. Aquesta investigació es durà a terme entre els mesos de juliol i desembre del 2021, i compta amb el finançament de l’Estat, a través del Pacto de Estado contra la Violència de Género.

La regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, ha explicat que “la pandèmia ha posat de manifest una realitat que té diverses dimensions, moltes de les quals relacionades amb aspectes socials i de gènere, i que generen diversos problemes. Aquest estudi vol conèixer a fons la realitat d’aquest col·lectiu, que ho ha passat especialment malament amb les restriccions de la COVID-19, i a partir d’aquí estudiar mesures per millorar la seva situació personal, laboral i administrativa”.

El projecte va néixer de la proposta del Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, que ja l’any 2020 van posar sobre la taula la necessitat de visibilitzar aquesta realitat i d’actuar-hi. La intenció del consistori és que el projecte funcioni de manera transversal, des dels àmbits i organismes responsables de les polítiques d’acollida i migracions i polítiques de gènere, des dels serveis d’atenció a gent gran i la dependència, des de la cooperació i des de l’equip de planificació de Drets Socials de l’Ajuntament.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/153719_lajuntamentdegironainiciaunprojectepermillorarle-condicion-devidailaboral-dele-treballadore-delallaridelacuraalaciutat-1.htm