logo
Imprimir
11-11-2022 | 10:24hs
•LA SELVA

Tossa aprova un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible fins al 2027

Entre les actuacions recomanades destaca l’aposta per la mobilitat a peu o en bicicleta o la pacificació de diverses avingudes del nucli

L’Ajuntament de Tossa ha aprovat un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que estarà vigent fins a l’any 2027 amb l’objectiu d’adoptar les mesures necessàries per tal de definir un model de mobilitat d’acord amb el caràcter de vila mediterrània i oberta a l’espai públic. Segons assenyala el consistori, la missió del sistema de mobilitat “és contribuir a assolir els objectius que les persones utilitzin els modes de transport més sostenibles possibles per cada desplaçament per contribuir a la qualitat del medi ambient”. 

Per assolir aquesta fita, durant els propers sis anys de vigència del pla se seguiran diverses línies estratègiques, entre les quals afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants destinant una major superfície d’espai públic i una superfície amb millor qualitat (en termes d’accessibilitat i seguretat) per a la realització dels desplaçaments a peu. D’altra banda, també es fomentarà la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport d’ús habitual,  i es promourà la utilització del transport públic. A més, aquestes línies estratègiques també contemplen reforçar pedagògicament l’ús racional del vehicle privat; l’adaptació de les estratègies d’aparcament a les noves realitats de mobilitat; la millora de la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents models de transport, i donar a conèixer i conscienciar a la ciutadania de la despesa energètica i l’impacte ambiental que provoquen quan es mouen, especialment en la salut pública i el canvi climàtic. 

Entre les actuacions que es recomanen destaca que caldrien adaptar-se més passos de vianant a persones amb mobilitat reduïda; l’ampliació d’algunes voreres del municipi; convertir l’Avinguda Costa Brava en un eix per a vianants; la pacificació de l’accés de trànsit a l’Avinguda Sant Raimon de Penyafort o Avinguda del Pelegrí; l’adequació d’una vorera-bici a l’Avinguda Puerto Rico; l’ampliació de la comunicació amb transport públic amb Llagostera i Girona; la creació de zones d’aparcament per a residents (àrea verda), o la creació d’un sistema intel·ligent d’informació a la via pública sobre l’ocupació de les bosses d’aparcaments.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/189597_to-aaprovaunplademobilitaturbana-o-teniblefin-al2027-2.htm