logo
Imprimir
06-12-2022 | 19:16hs
•POLíTICA

La CUP s’oposa a les ordenances fiscals per al 2023 aprovades a Santa Coloma de Farners

La formació ja va apuntar al passat octubre que la pujada mitjana d’un 10% de les taxes era “excessiva i singularment lesiva per als ciutadans i famílies de menor capacitat econòmica”

La regidora de la CUP Farners, Ivette Casadevall, ha presentat al registre municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners un text d’al·legacions oposant-se a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’any 2023 de l’ajuntament del municipi selvatà, i ha sol·licitat la reformulació i el retorn al ple de la corporació municipal per a la seva aprovació definitiva. 

El passat 24 d’octubre el grup municipal de la CUP ja va exposar al ple municipal la seva oposició a les noves ordenances fiscals. Aleshores, va denunciar que la pujada mitjana d’un 10% de les taxes municipals per a la prestació de serveis públics locals era “excessiva i singularment lesiva per als ciutadans i famílies de menor capacitat econòmica de la ciutat”. 

Pel que fa a l’actual escrit d’al·legacions, la formació  denuncia que “l’equip de govern -encapçalat per l’alcalde Joan Martí- omet deliberadament en les noves ordenances serveis públics que s’han de regular forçosament amb una taxa municipal i refusa, per arbitraris, els arguments exposats per l’alcalde per a establir-ne l’import mitjançant el procediment administratiu de preu públic”. En aquest sentit, la CUP avisa que, “en fer-ho, s’envaeixen les competències del ple municipal, òrgan al qual pertoca l’aprovació de les ordenances, i es denega als grups polítics de l’oposició el dret a rebatre’n el contingut i proposar-ne l’esmena”. 

D’altra banda, al text la CUP també denuncia que “la preferència de l’equip de govern municipal pel tràmit d’aprovació d’un preu públic en lloc d’una taxa, a banda de la seva discutible legalitat, en permet l’actuació discrecional futura per a apujar els preus de determinats serveix públics. Aquest és el cas dels serveis de la residència geriàtrica municipal de Sant Salvador d’Horta, els preus dels quals foren aprovats inicialment amb una taxa que va ser revocada, a proposta de l’equip de govern municipal, en el darrer ple de 21 de novembre”. 

La CUP Farners també apunta que l’equip de govern format per ERC i Junts “no va donar garanties en aquest ple del manteniment dels preus dels serveis de la residència geriàtrica”. “La CUP alerta que els usuaris i famílies dels residents del geriàtric a hores d’ara no coneixen el preu que hauran de pagar pels serveis de la residència l’any 2023 i que l’equip de govern pot apujar-los en qualsevol moment, sense debat públic, pel procediment administrativament opac d’aprovació del seu preu públic”. 

Per acabar, la CUP també censura “severament” que “l’Ajuntament no exposi en el Portal de Transparència Municipal de les ordenances fiscal aprovades provisionalment, i els informes econòmics i jurídics que en justifiquen la determinació dels imports, per tal de facilitar a la ciutadania l’exercici del seu dret a al·legació i suggeriment contra les ordenances, i reclama a l’alcalde una actuació administrativa de major transparència i foment de la participació ciutadana en els afers públics locals”. 
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/191475_lacup-opo-aale-ordenance-fi-cal-peral2023aprovade-a-antacolomadefarner--1.htm