logo
Imprimir
15-09-2023 | 10:44hs
•+ NOTíCIES

Projecte WUITIPS: Millorant la Prevenció d'Incendis en Infraestructures Turístiques a les Comarques Gironines i Catalunya del Nord

Amb el canvi climàtic en marxa, els incendis forestals es converteixen en una amenaça cada vegada més preocupant, sobretot a les zones poblades i turístiques

Un projecte transfronterer amb la participació destacada de la Diputació de Girona està treballant intensament per millorar la gestió del risc davant d'incendis forestals en les infraestructures turístiques de les comarques gironines i de la Catalunya del Nord. Aquesta iniciativa, coneguda com a WUITIPS (Widland-Urban Interface Touristic Infrestructure Protection Solutions), té l'objectiu principal de detectar situacions de vulnerabilitat i possibles mancances en aquests espais i, posteriorment, elaborar plans específics d'autoprotecció.

Amb el canvi climàtic en marxa, els incendis forestals es converteixen en una amenaça cada vegada més preocupant, sobretot a les zones poblades i turístiques. La població que visita aquestes regions sovint no està preparada per afrontar situacions d'emergència, i les infraestructures turístiques sovint no tenen un enfocament sistemàtic en la prevenció d'incendis. Aquestes deficiències es veuen agreujades a les regions transfrontereres, com la frontera catalano-francesa.

La Diputació de Girona és un dels socis importants d'aquest projecte, que està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya i compta amb altres socis com Efectis France, Entente pour la Forêt Méditerranéenne de França, i Lunds Universitet de Suècia, a més de la col·laboració de la Fundació Pau Costa.

Per començar, els membres del projecte han realitzat visites a zones turístiques que han estat afectades per incendis forestals en el passat, com el de l'any 2000 a Garriguella, que va tenir un impacte significatiu a Llançà. També han inspeccionat les àrees afectades pels incendis d'aquest estiu a Colera, on es van cremar 573 hectàrees, i altres incendis que van afectar municipis de la Catalunya del Nord. Aquestes visites han inclòs reunions amb regidors municipals i propietaris d'establiments turístics, i han explorat les principals infraestructures com pavellons, càmpings i hotels.

Els testimonis en primera persona dels responsables d'establiments turístics que han viscut incendis forestals han estat particularment enriquidors per als membres del projecte, proporcionant una visió realista de com es comporta la població turística en aquestes situacions d'emergència i quin paper juguen els propietaris en aquest context.

En molts casos, s'ha observat que els turistes no estan prou informats sobre el risc d'incendi a la zona i no saben com reaccionar ni on buscar ajuda en cas d'evacuació, especialment si no tenen coneixement del territori i no tenen contactes locals.

A partir d'aquest coneixement adquirit, les institucions i entitats implicades en el projecte desenvoluparan metodologies estàndard per a l'anàlisi de vulnerabilitat als incendis forestals en les instal·lacions turístiques, i estan planejant l'elaboració d'una guia d'àmbit europeu per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en aquest context. Aquesta informació s'integrarà en una plataforma digital conjunta.

L'objectiu és aplicar aquestes guies i metodologies com a proves pilot en instal·lacions turístiques reals en alguns municipis de les comarques de Girona i de la Catalunya del Nord en una etapa posterior.

Un aspecte clau d'aquest projecte és la creació d'un fòrum de discussió que reuneix experts de països europeus que enfronten problemàtiques transfrontereres similars a les de la zona fronterera catalano-francesa.

La participació en el projecte WUITIPS és un pas més en la continuïtat del treball de la Diputació de Girona, a través del Servei de Medi Ambient, en la prevenció d'incendis forestals. Aquesta iniciativa segueix la línia de col·laboració iniciada amb el projecte "POCTEFA Cooperem (Cooperació Operativa d'Emergències i Prevenció d'Incendis)" que va tenir lloc entre el 2018 i el 2021 i que tenia com a objectiu desenvolupar una política conj
unta en matèria de prevenció i gestió de riscos i catàstrofes a la zona transfronterera per millorar la capacitat d'anticipació i resposta dels serveis d'extinció.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/216888_projectewuitip-millorantlaprevenciodincendi-eninfrae-tructure-turi-tique-ale-comarque-gironine-icatalunyadelnord-2.htm