logo
Imprimir
19-05-2019 | 14:59hs
•POLíTICA

Veray: “Apostem per una millor vertebració i connectivitat com a element indispensable per relligar i integrar els barris”

Per Veray "pensar que amb la creació dels pressupostos participats el treball als barris ja està fet i que aquesta és l'eina per relligar-los i integrar-los és un greu error"

La candidata Popular a l'alcaldia de Girona, Concepció Veray, ha fet campanya aquest matí a Torre Gironella, "un dels barris més desatesos pels governs municipals dels últims anys", ha dit Veray, que seguidament ha afegit que "possiblement sigui un dels barris que més mancances té de coses de ciutat tan bàsiques com són voreres, canalitzacions o clavegueram de tot Girona".

La candidata Popular ha aprofitat aquesta visita per posar de manifest "el malestar dels diferents barris de la ciutat" i explicar les propostes dels Populars "per revertir aquesta situació". En aquest sentit, ha explicat que "nosaltres apostem per una millor vertebració i connectivitat com a element indispensable per relligar i integrar els barris", i seguidament ha afegit que "els barris estan descontents, es senten desatesos, abandonats i deixats de banda, i negar aquest desencís general, com fa l'alcaldessa, és un greu error i demostra el gran desconeixement que té del dia a dia de la ciutat".

Veray considera que "pensar que amb la creació dels pressupostos participats el treball als barris ja està fet i que aquesta és l'eina per relligar-los i integrar-los és un greu error", i per Veray "aquest error no només l'ha comès l'actual equip de Govern sinó també el PSC durant el temps que va formar-ne part perquè el malestar no és nou ni ve de fa dos dies sinó que és un sentir de fa molt de temps que en cap moment s'ha tingut en compte".

Per la candidata Popular per revertir aquesta situació és necessari "abordar diferents accions en diversos àmbits com són, per exemple, la seguretat, la mobilitat, la participació, l'urbanisme, el turisme o la dinamització, i establir mecanismes nous de comunicació i seguiment entre els barris i l'ajuntament", i en aquest sentit ha dit que "la creació dels consells de barri estem convençuts que seria una bona eina sempre que se'ls doti dels recursos econòmics i materials necessaris per treballar".

Veray ha desenvolupat algunes de les seves propostes en àmbits concrets que considera que ajudarien a millorar la situació actual de malestar als barris com són: pel que fa a la participació, "reformar de dalt a baix els pressupostos participats perquè aquests siguin més eficients mitjançant l'elaboració d'un nou reglament que canviï totalment el seu funcionament i que permeti que aquests siguin més dinàmics i participatius", i seguidament ha afegit que sobre els pressupostos participats cal també "que s'executin de manera urgent i immediata tots els projectes aprovats i que encara estan pendents dels últims anys i que s'ampliï la partida econòmica destinada als programes i projectes socials i/o de dinamització dels barris".

Pel que fa a la seguretat, "l'elaboració de plans de seguretat adaptats a cada barri i que cal que es facin de manera conjunta amb els veïns i veïnes perquè ells millor que ningú coneixen la realitat del seu barri"; i al turisme, "la integració dels barris i els seus trets característics a la imatge promocional i a les rutes de visita perquè els turistes que ens visitin també coneguin els diferents barris de la ciutat i no només el Barri Vell".

En quant a la dinamització, "descentralitzar i repartir per tota la ciutat les activitats i les actuacions dels festivals que s'organitzen i incrementar la inversió en equipaments als barris".

Pel que fa a l'urbanisme, "prioritzar l'execució de projectes urbanístics que permetin millorar la connectivitat entre els barris, com són, per exemple, la construcció dels ponts per a vianants que han de connectar Carme-Vista Alegre amb Montilivi i el sector Est, a Mas Ramada, amb la Creueta i el Parc Científic, la remodelació urbanística de Plaça Catalunya i de Plaça d'Espanya i els seus entorns".

Finalment, pel que fa a la mobilitat "la millora del transport públic, sobretot del servei de bus, mitjançant la revisió de rutes, horaris i freqüències de totes les línies actuals i la substitució dels busos més antics de la flota, com per exemple algun dels que cobreixen l'L7, perquè massa sovint s'espatllen a mig camí pujant a Torre Gironella, i els seus usuaris, gent gran en la seva majoria, han d'acabar fent el trajecte a peu".
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/90767_verayapo-temperunamillorvertebracioiconnectivitatcomaelementindi-pen-ableperrelligariintegrarel-barri--2.htm