logo
Imprimir
19-07-2019 | 15:14hs
•ALT EMPORDà

El Ple extraordinari celebrat ahir a Castelló d'Empúries va aprovar el nou cartipàs municipal

Aquesta sessió també va servir per establir les assistències, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació

Amb l'aprovació del nou cartipàs del mandat municipal 2019-2023 s'estableix la nova organització política de la Corporació pel que fa a la determinació de les diferents àrees en les quals s'estructura l'Ajuntament, l'àmbit funcional de les mateixes i Tinents d'Alcalde i regidors/ores adscrits a cadascuna de les mateixes.

Dels punts de l'ordre del dia destaquem que s'ha donat compte de les Resolucions d'Alcaldia de nomenament els tinents d'alcalde, dels membres de la Junta de govern local, de la constitució dels grups polítics municipals i de la delegació de competències d'alcaldia.

Així mateix també es van aprovar aspectes relacionats amb l'organització, com la periodicitat de les sessions plenàries (en sessió ordinària bimensuals) i de la Junta de Govern Local (setmanals). Altres punts inclosos en l'ordre del dia van ser la composició de la comissió informativa única, els nomenaments dels membres de la comissió especial de comptes i de la Junta de portaveus.

Aquesta sessió també va servir per establir les assistències, retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació. D'una banda es van determinar les quanties per assistir a les diferents sessions (la percepció de les quals és compatible amb l'exercici d'altres activitats) i de l'altra, va quedar aprovada l'assignació per a l'alcalde que desenvoluparà la seva tasca amb dedicació exclusiva. S'han contemplat unes quantitats per aquest mandat que no suposaran cap augment de despesa respecte a l'anterior mandat municipal.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/94498_elpleextraordinaricelebratahiraca-tellodempurie-vaaprovarelnoucartipa-municipal-2.htm