logo
Imprimir
14-08-2019 | 14:54hs
•ACTUALITAT GIRONA

L'Ajuntament de Girona adjudica el contracte de manteniment de les fonts ornamentals del parc Central i del parc del Migdia

L'empresa Brocoli SL prestarà el servei durant els propers dos anys

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat recentment el contracte de manteniment de les fonts ornamentals del parc Central i del parc del Migdia. L'objectiu principal del servei és garantir la salubritat pública de les instal·lacions.

Aquesta contractació inclou el manteniment general de les fonts, amb visites periòdiques per a la comprovació del funcionament, el control de qualitat, la retirada de sòlids flotants i la neteja general; el manteniment preventiu i correctiu; les reparacions i els serveis d'urgència, i la gestió documental dels manteniments de les instal·lacions. El contracte inclou també buidar, netejar a fons el vas i les parets i emplenar posteriorment les fonts un cop a l'any.

La font ornamental del parc del Migdia té un volum aproximat de 3.600 metres cúbics, mentre que la font del parc Central ocupa un volum de 45 metres cúbics.

L'empresa adjudicatària del contracte és Brocoli SL, que prestarà el servei durant els propers dos anys per un import de 103.021,13 euros (IVA inclòs). L'adjudicació es va aprovar en la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona del 29 de juliol del 2019.
Link:
https://www.gironanoticies.com/noticia/96484_lajuntamentdegironaadjudicaelcontractedemantenimentdele-font-ornamental-delparccentralidelparcdelmigdia-1.htm